หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อหน่วยงาน

 

anigreen12_next_1.gifแผนที่เดินทางมาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์ anigreen12_back_1.gif

322 หมู่ที่ 21 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์
0-4447-1606 , โทรสาร 044-481178
เบอร์โทรติดต่อภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7377 , โทรสาร 7376
 E-mail : irr8thungsumrith@gmail.com

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ

1

  งานสื่อสาร

111

2

  ผคบ.

121

3

  หน้าห้อง ผคบ.

301

4

  ฝ่ายวิศวกรรม

300

5

  ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ

200,202

6

  งานธุรการ

310

7

  งานการเงินและบัญชี

308

8

  งานพัสดุ

309

9

  ฝ่ายช่างกล

501

10

  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

404

11

  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

307

12

  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

306

13

  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

401

14

  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

400