หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ สู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
 ข้อมูลทั่วไป

     1.1 ชื่อฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา สชป. 8 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ.2494-2498 โครงการก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ.2496
     1.2 ที่ตั้งหัวงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110
     1.3 ที่ตั้งหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เลขที่ 322 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110
โทรศัพท์ 0-4447-1606
     1.4 แหล่งน้ำของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4  คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.18+655 ถึง กม.25+102
     1.5 แหล่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์  เขื่อนทดน้ำและระบายน้ำ
     1.6 ปริมาณน้ำเก็บกักของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 คือ
     1.7 ปริมาณน้ำเก็บกักของโครงการฯ คือ ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลตั้งแต่บริเวณเหนือเขื่อนพิมาย ตลอดไปพนังกั้นน้ำมูล ถึงบ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์
ยาวประมาณ 13.337 กม.
     1.8 ปริมาณน้ำผ่านสูงสุดของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 10.963 ลบ.ม./วินาที
     1.9 ปริมาณน้ำผ่านสูงสุดของโครงการฯ 27.680 ลบ.ม./วินาที
     1.10 พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ทั้งหมด 40,873 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 35,397 ไร่
     1.11 พื้นที่โครงการทั้งหมด 180,000 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 152,931 ไร่
     1.12 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา มี คลองส่งน้ำ รวม 7 สาย รวมความยาว 40.102 กม. คลองระบายน้ำรวม 3 สาย รวมความยาว 31.256 กม

บุคลากรประจำฝ่าย

ข้าราชการ


นายบุญส่ง   ยิ้มนิรัญ
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4


ลูกจ้างประจำ

 
นายมานิต   นาคขำ
ช่างฝีมือสนาม ช3

นายสุวัฒน์   จิตรพิมาย
ช่างฝีมือสนาม ช3
 

พนักงานราชการ

 
นายภูวนัย   ไตรผักแว่น
นายช่างชลประทาน
 
นายเจษฎา   ธงศร
นายช่างชลประทาน
 

ลูกจ้างชั่วคราว


นางสาวนันธิดา   บุญชิต
เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail :irr8thungsumrith@gmail.com
ลิขสิทธิ์©2011 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์.สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน